No. Nama Instansi Kurun Waktu

Kerja Sama

Mulai Berakhir
1.      IAIN Metro Lampung 2018 2023
2.      Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2018 2023
3.      IAIN Purwokerto 2018 2023
4.      IAIN Padangsidimpuan 2018 2023
5.      IAIN Pekalongan 2018 2023
6.      IAIN Salatiga 2018 2023
7.      UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2018 2023
8.      UIN Mataram 2018 2023
9.      Universitas Brawijaya 2015 2019
10.    IAIN Tulungagung 2015 2019
11.    UIN Surabaya 2015 2019
12.    UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2016 2021
13.    UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015 2019
14.    Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan 2015 2020
15.    SMPN 1 Siman 2016 2021
16.    SMPN 1 Jenangan 2016 2021
17.    SMPN 1 Jetis 2016 2021
18.    SMPN 2 Jetis 2016 2021
19.    SMPN 2 Babadan 2016 2021
20.    SMPN 1 Balong 2016 2021
21.    SMPN 2 Balong 2016 2021
22.    SMPN 1 Mlarak 2016 2021
23.    SMPN 1 Sambit 2016 2021
24.    SMPN 2 Sambit 2016 2021
25.    SMPN 1 Sawoo 2016 2021
26.    SMPN 2 Ponorogo 2016 2021
27.    SMPN 4 Ponorogo 2016 2021
28.    SMPN 5 Ponorogo 2016 2021
29.    SMP Ma’arif 1 Ponorogo 2017 2022
30.    SMAN 1 Ponorogo 2017 2022
31.    SMAN 2 Ponorogo 2016 2021
32.    SMAN 3 Ponorogo 2016 2021
33.    SMAN 1 Sambit 2017 2022
34.    SMAN 1 Balong 2017 2022
35.    SMAN 1 Jetis 2017 2022
36.    SMAN 1 Jenangan 2016 2021
37.    SMA Bakti Ponorogo 2016 2021
38.    SMKN 1 Ponorogo 2017 2022
39.    SMKN 1 Slahung 2017 2022
40.    SMKN 1 Jenangan 2017 2022
41.    SMK Wahd Hasyim 2016 2021
42.    MAN 1 Ponorogo 2017 2022
43.    MAN 2 Ponorogo 2016 2021
44.    MAN 3 Madiun 2017 2022
45.    MA Ma’arif Putri Ponorogo 2017 2022
46.    MA Miftahul Ulum Kradinan Madiun 2017 2022
47.    MA Nurul Mujtahidin 2017 2022
48.    MA Ma’arif Klego 2017 2022
49.    MA Ronggo Warsito 2017 2022
50.    MA Ma’arif al-Ishlah Bungkal 2017 2022
51.    MA Ma’arif al-Mukarrom 2017 2022
52.    MA Ma’arif Balong 2017 2022
53.    MA Al-Islam Joresan 2017 2022
54.    MA Miftahussalam Kambeng 2017 2022
55.    MA Muhammadiyah 2017 2022
56.    MTs Hudatul Muna Jenes 2017 2022
57.    MTs Putri Ma’arif 2017 2022
58.    MTs Negeri Ponorogo 2017 2022
59.    MTs Ma’arif Klego 2017 2022
60.    MTs Ronggo Warsito 2017 2022
61.    MTs al-Ishlah Bungkal 2017 2022
62.    MTs Nurul Mujtahidin 2017 2022
63.    MTs Al-Islam Joresan 2017 2022
64.    MTs Miftahul Ulum Kradinan Madiun 2017 2022
65.    MTsN 1 Madiun 2017 2022
66.    Dinas Sosial (Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) KP3A Ponorogo 2018 2019
67.    JTV Madiun 2014 2019
68.    Radio Aswaja FM 2016 2021
69.    Radio Rasul FM 2015 2020
70.    Radar Madiun 2015 2020
71.    Koran Ponorogo Post 2015 2020